skip to Main Content

Som virksomhed har I mulighed for at starte forebyggelsesinitiativer op allerede i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder.

Tidlige forebyggelsesinitiativer giver virksomheden mulighed for at ruste nye medarbejdere til de udfordringer, jobbet måtte indebære. Udfordringer som for nogle potentielt kan medføre sygefravær på sigt.

ProIndsats kan tilbyde konsulentbistand til at hjælpe med at strukturere, definere og udarbejde materiale og programmer til brug i pre- og onboardingprocessen. Vi faciliterer opfølgning og evaluering inden for de første 3 måneder af ansættelsen.

ProIndsats tilbyder virksomheder at få udarbejdet onboardingprogrammer, der tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Vores konsulenter har erfaring med og specialistkompetencer indenfor forebyggelse af stress og arbejdsfastholdelse.

Ønsker I som virksomhed at tilbyde jeres nye medarbejdere individuel støtte gennem onboardingforløbet, kan ProIndsats tilbyde digitale mentorforløb.

Kom i gang i dag

Er du interesseret i at høre nærmere om vores forløb eller ydelser, er du velkommen til at kontakte ProIndsats.

Back To Top