skip to Main Content

Om vores digitale vejledningsforløb

I ProIndsats arbejder vi ud fra behovet for fleksibilitet – et innovativt, evidensbaseret tilbud som både er forebyggende og mindre tidskrævende. Vi ved, at relationen mellem vejleder og medarbejder er af afgørende betydning for at opnå resultater med de nævnte problematikker, og med det for øje har vi udviklet og designet vores vejledningsforløb.

ProIndsats anvender en digital platform til vores vejledningsforløb. Kombineret med en helhedsorienteret tilgang, specialistkompetencer og fokus på relationen, er vi i stand til hurtigt og effektivt at skabe gode og langtidsholdbare resultater for den enkelte medarbejder og derved også virksomheden.

Vores forløb er tilrettelagt således, at medarbejder og vejleder kommunikerer på video, telefon samt via en app. Dette betyder, at medarbejderen har mulighed for, sammen med sin vejleder, at tilrettelægge sine vejledninger og dermed nemt og bekvemt kan modtage den rette hjælp.

Vi hjælper den enkelte medarbejder med at skabe forståelse, evne og vilje til at ændre på egen situation og fastholde ændringen på sigt med det overordnede formål – at forebygge sygefravær og sikre arbejdsfastholdelse.

Medarbejder og vejleder opstiller i et samarbejde individuelle og realistiske mål samt aftaler for, hvad der er vigtigt at registrere i appen. Derved kan både medarbejder og vejleder følge med i fremgang, og registreringerne anvendes som udgangspunkt for vejledningerne. Hvis der, mod forventning, ikke er fremgang, har vejleder mulighed for at iværksætte en særlig intensiv ”back on track” indsats.

Vores team af vejledere består af sygeplejersker og socialrådgivere med specialist kompetencer indenfor forebyggelse og arbejdsfastholdelse.

Typer af forløb

Digitale forløb til stress- smerte og livsstilsproblemer

En stor del af de medarbejdere, som er udfordret i deres arbejdsliv af smerter, stress og livsstilsproblematikker, fravælger hjælp i de tidlige stadier. Årsagen til dette er ofte, at det er tidskrævende og besværligt, at benytte sig af de gængse muligheder, og for enkelte grupper kan det være tabubelagt og svært at erkende behovet for hjælp.

Ønsker I som virksomhed at tilbyde jeres medarbejdere individuel støtte til at opretholde eller genetablere fuld arbejdsevne, tilbyder ProIndsats digitale vejledningsforløb.

Formålet er at ruste medarbejderen til at kunne identificere og håndtere symptomer, som på sigt potentielt kan medføre sygefravær.

Gennem et forløb får medarbejderen professionel og sundhedsfaglig hjælp i et fortroligt rum samt konkrete redskaber til at forebygge og håndtere de udfordringer, der følger med stress, smerte- og livsstilsproblemer.

Digitale forløb som støtte i en forandringsproces

De fleste virksomheder gennemgår i perioder store forandringer og omorganiseringer. Dette kræver ikke kun god forandringsledelse, men i lige så høj grad forandringsevne hos medarbejderne. Graden af forandringer opleves individuelt af den enkelte medarbejder, og for nogle kan forandringen være uoverskuelig, medføre usikkerhed og tab af kontrol. Risikoen for udvikling af stresssymptomer og sygefravær stiger markant, hvilket medfører, at forandringen får et negativt udfald.

Ønsker I som virksomhed at tilbyde jeres medarbejdere individuel støtte gennem en forandringsproces, kan ProIndsats tilbyde proaktive digitale mentorforløb.

Formålet er at støtte medarbejderne i at navigere og håndtere forandringerne, for at forebygge mistrivsel, stress og sygefravær på sigt.

Gennem et proaktivt mentorforløb får medarbejderen professionel hjælp i et fortroligt rum samt konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, der ikke er opgavebetingede, men er en del af dét at gennemgå en forandringsproces.

Digitale forløb som støtte i en onboardingproces

For mange medarbejdere kan det være en stor udfordring at starte i et nyt job – både personligt og arbejdsmæssigt. Alt er nyt. Nye kolleger, rutiner, arbejdsindhold, organisationskultur, systemer og så videre. Med dette følger ofte også forventninger, præstationspres, glæde, usikkerhed og meget andet.

Ønsker I som virksomhed at tilbyde jeres nye medarbejdere individuel støtte gennem onboarding forløbet, kan ProIndsats tilbyde digitale mentorforløb.

Formålet er at ruste den nye medarbejder til at kunne navigere i og håndtere udfordringer, som på længere sigt vil kunne medføre stress og sygefravær.

Medarbejderen får gennem et individuelt mentorforløb professionel hjælp i et fortroligt rum samt konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, som ikke er opgavebetingede, men som følger med at starte et nyt job.

Kom i gang i dag

Er du interesseret i at høre nærmere om vores forløb eller  ydelser, er du velkommen til at kontakte ProIndsats.

Back To Top