skip to Main Content

I ProIndsats arbejder vi for at være Danmarks mest innovative, effektive og kvalitetsbevidste samarbejdspartner - og leverandør af ydelser - indenfor arbejdsfastholdelse og forebyggelse af sygefravær.

Vores erfaringer viser, at forebyggelse af sygefravær gør en verden til forskel for både trivsel, effektivitet og bundlinje for den enkelte virksomhed.

Med den viden vi har om årsager til sygefravær, bør forebyggelsesinitiativer startes op så tidligt som muligt. Det er dog ikke altid muligt at identificere eller opnå kontakt til de medarbejdere, som befinder sig i de tidlige stadier, og som er i risiko for en langvarig sygemelding.

I et samarbejde med ProIndsats får I en partner, der kan hjælpe med at afdække virksomhedens behov for indsats og skabe sammenhæng mellem eventuelt eksisterende tiltag.

Vi er specialister i at identificere, hvor I som virksomhed kan spotte jeres medarbejdere i risiko. Vi målretter, udvikler og tilpasser vores ydelser til jeres behov, for derved at skabe størst værdi og varige resultater – for både medarbejder og arbejdsgiver.

Vi arbejder innovativt og med udgangspunkt i, at vores ydelser skal være konkrete og fleksible. Vi kombinerer mange års erfaringer, evidens, digitale værktøjer og nære relationer som metoder til at opnå gode resultater og med succes skabe sunde virksomheder og produktive medarbejdere for vores kunder.

Vi monitorerer vores ydelser, og dataanalyse er en kerneopgave for os i processen med at udvikle, tilpasse og effektivisere vores metoder og værktøjer.
ProIndsats leverer kvalitet og høj faglighed. Vores team af sygeplejersker og socialrådgivere har mange års erfaring og specialiserede kompetencer inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær af både kortere og længere varighed.

Back To Top