skip to Main Content

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PROINDSATS APS

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med vores kundeforhold, vores rådgivning, eller besøg på vores hjemmeside.

 

DATAANSVARLIG

ProIndsats ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om kunder, deltagere i vores digitale vejledningsforløb, besøgende på vores hjemmeside og andre parter. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

 

Vores kontaktoplysninger er:

ProIndsats ApS
CVR-nr. 40221077
Havnegade 35

1058 København K
Telefon: +45 23 62 59 68

I de situationer, hvor ProIndsats ApS fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

 

DE FORSKELLIGE TYPER AF BEHANDLING

Kundeforhold

Hvis du eller din arbejdsgiver er kunde hos os, vil vi ofte behandle dine personoplysninger for at opfylde en aftale om levering af vores ydelser. Som udgangspunkt vil vi udelukkende modtage almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mail, arbejdsplads, arbejdsopgaver, stillingsbetegnelse og telefonnummer.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktretlig forpligtelse.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe kundeforholdet eller potentialet for det eksisterer. Vi sletter dine personoplysninger 5 år efter afslutningen af regnskabsåret, hvor kundeforholdet ophører.

 

Rådgivning

Hvis du deltager i vores digitale vejledningsforløb eller på anden vis gør brug af vores ydelser, bistår vi dig med personlig rådgivning, vejledning og coaching. Derudover kan vi foretage en række sundhedsfaglige vurderinger, herunder eksempelvis i forhold til de tiltag og muligheder, der er relevante for dig, samt dit funktionsniveau og velbefindende.

 

Vi behandler almindelige personer om dig i form af eksempelvis navn, kontaktoplysninger, livstilsdata, forløbsplan, målsætninger, progression samt andre almindelige personoplysninger i forbindelse med dit vejledningsforløb. Derudover behandler vi fortrolige og følsomme personoplysninger om dig i form af personnummer, helbredsoplysninger samt andre fortrolige eller følsomme personoplysninger i forbindelse med dit vejledningsforløb.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for gennemførelse af dit vejledningsforløb. Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger 10 år efter afslutningen af regnskabsåret, hvor vejledningsforløbet ophører.

 

Derudover behandler vi en række personoplysninger om dig på vegne af vores kunde. I de situationer agerer vi som databehandler og følger derfor altid den instruks, som er indeholdt den databehandleraftale, der er indgået mellem os og den pågældende kunde om levering af vores ydelser.

 

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside https://proindsats.dk/ opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

 

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik [indsæt link],
 • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

 

Job

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

 

Andre parter

Når vi rådgiver, sker det, at vi også modtager personoplysninger om andre end den, som vi rådgiver. Nogle gange efter en konkret vurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vores legitime interesse er at være en rådgivende virksomhed, som individer trygt kan overlade personlige informationer til.

 

Vi opbevarer personoplysninger, så længe vi rådgiver og vejleder individer hos os og i en periode op til 10 år efter, at vi afslutter et forløb.

 

MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (fx advokat) samt andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med driften af vores virksomhed.

 

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Al data gemmes på servere inden for EU. Vi overfører derfor ikke dine personoplysninger til tredjelande.

 

HVORDAN

For at kunne tilbyde dig vores ydelser, rådgivning, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

 

SIKKERHED

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

 

RETTEN TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til kontakt@proindsats.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til kontakt@proindsats.dk.

 

KLAGE TIL DATATILSYNET

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til kontakt@proindsats.dk.

Back To Top